NGUYÊN LIỆU LÀM HOAxem toàn bộ

4.000 12.000 
15.000 48.000 
4.000 18.000 
4.000 15.000 
12.000 22.000 
16.000 30.000 
15.000 28.000 
19.000 30.000